Minimimått på fisk fångad i Sverige

0
2070
Minimimått på fiskar som får fångas i Sverige
- Vilken Storlek Affilliate -
RABATTKOD: 50% på Julkort hos Vistaprint

Minimimått på fiskar som får fångas i Sverige

Vid fiske i Sveriges sjöar, kuster och hav så är det reglerat vilka minimimått som gäller för olika arter. Med minimimått menas att fisken man fångar måste vara minst denna storlek för att man skall få behålla den.

När måste man släppa tillbaka det man fiskat?

Om någon av dessa påståenden stämmer så får du inte behålla fångsten. Detta gäller om…

- Annons -
Ny podcast om biodling
   

• Fisken är fångad under en period då det är förbjudet att fiska efter arten.

• Fisken är fångad med redskap eller metoder som inte är tillåtna för arten.

• Fångsten inte är över det fastställda minimimåttet gäller för arten.
Stämmer något av ovanstående skall fångsten tillbaka i vattnet. Det kallas att återutsätta fångsten. Detta gäller även om fångsten inte lever längre.

Fångster under minimistorlek skall återutsättas oavsett om fångsten är levande eller ej

Så mäter du din fångst på rätt sätt

Hur mäter man hur stor en fångst är som man tagit upp?  Beroende på vad det är du fått när du fiskat så behöver du mäta på lite olika sätt.

Fiskarter
På fiskarter så mäter du avståndet från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets.

Hummer
När du mäter en Hummer så tar du avståndet från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen. Detta kallas för carapaxlängd.

Havskräfta
Mät avståndet från ögonhålans bakkant ända till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen, (carapaxlängden). Alternativt, mät det raka måttet från spetsen av pannhornet fram till den fasta kanten av den mellersta stjärtfenan. Dvs totallängden.

Ostron
Har du haft turen att få upp Ostron så gäller följande mått. Mät den minsta diametern eller minsta bredd.

Tänk på att det kan finnas lokala regler

På vissa platser har man skärpta krav gällande minsta mått på fångsten. Exempel på detta är så kallade fredningsområden. Här måste du själv kontrollera gällande fiskeregler i ditt utvalda område.

Minimimått för fångst vid kust och hav

Då skall vi titta på de minsta mått som gäller för kust och hav. Här finns några undantag att ta hänsyn till. Vid fiske med handredskap inom kustvattenområdet gäller minimimåttet enbart gädda, gös, harr, lax, öring och torsk. I övrigt får fiskarterna listade nedan endast fångas om de är samma som eller överskrider måttet som anges.
ArtMinimimåttOmråde
Bergtunga25 cmSkagerrak, Kattegatt
Glasvar25 cmSkagerrak, Kattegatt
Gråsej30 cmSkagerrak, Kattegatt
Gädda40 cmÖstersjön delområde 23-28, 29 söder om lat. 60 00 N
Gös40 cmÖstersjöns samtliga delområden
Harr30 cmÖstersjön delområde 29 norr om lat. 60 00 N, 30-31
Havskräfta3,2 cm carapax,
10,5 cm tot.
Skagerrak, Kattegatt
Hummer8 cm carapaxSkagerrak, Kattegatt, Östersjön delområde 23
Kolja27 cmSkagerrak, Kattegatt
Kummel30 cmSkagerrak, Kattegatt
Lax50 cmSvinesund och Idefjorden
Lax45 cmSkagerrak, Kattegatt utom Svinesund och Idefjorden
Lax60 cmÖstersjöns samtliga delomr.
Makrill20 cmSkagerrak, Kattegatt
Makrill, vid foderfiske30 cmSkagerrak, Kattegatt
Ostron6 cmSamtliga havsomr.
Piggvar30 cmSamtliga havsomr.
Rödspätta27 cmSkagerrak, Kattegatt
Rödspätta25 cmÖstersjöns samtliga delomr.
Rödtunga28 cmSkagerrak, Kattegatt
Sandskädda23 cmSkagerrak, Kattegatt
Sill18 cmSkagerrak, Kattegatt
Skrubbskädda21 cmÖstersjön delområde 26-28
Skrubbskädda23 cmÖstersjön delområde 22-25
Skrubbskädda20 cmSkagerrak, Kattegatt
Skrubbskädda18 cmÖstersjön delområde 29-syd
Slätvar30 cmSamtliga havsomr.
Taggmakrill15 cmSkagerrak, Kattegatt
Torsk30 cmSkagerrak, Kattegatt
Torsk38 cmÖstersjöns samtliga delområden
Vitling23 cmSkagerrak, Kattegatt
Äkta tunga24 cmSkagerrak, Kattegatt
Öring45 cmSkagerrak, Kattegatt utom Svinesund och Idefjorden
Öring40 cmÖstersjön delområde 29 norr om lat. 60 00 N
Öring40 cmSvinesund och Idefjorden
Öring50 cmÖstersjön delområde 23-28, 29 söder om lat. 600 00 N, 31

Minimimått för fångst i sötvattensområden

Här listar vi de minimimått som gäller för Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren samt Storsjön i Jämtland. Nedan gäller även gör de vattendrag som står i förbindelse med dessa sjöar ram till det första definitiva vandringshindret. När det gäller övriga sötvattensområden så behöver man kontakta fiskerättsägaren som är den som beslutar om regler för fisket på respektive plats.

Följande fiskarter får alltså endast fångas om de har minimimåttet som anges nedan.

ArtMinimimåttOmråde
Gös45 cmVänern, Vättern och Hjälmaren med angränsande vattendrag
Gös45 cmMälaren med angränsande vattendrag
Harr35 cmVättern med angränsande vattendrag
Kräfta10 cmHela tillämpningsomr.
Lax60 cmHela tillämpningsomr.
Röding50 cmVättern
Öring60 cmVänern med angränsande vattendrag
Öring50 cmVättern och Mälaren med angränsande vattendrag
Öring45 cmStorsjön
Öring35 cmDammån och Kvitsleströmmen

Minimimått för fångst i vattendrag som mynnar ut i Skagerrak och Kattegatt

Slutligen minsta tillåtna mått på fisk fångad vid dessa vattendrags mynningar.

ArtMinimimåttOmråde
Lax50 cmEnningdalsälven upp till utloppet från Norra Bullaresjön
Lax45 cmÖvriga vattendrag
Öring40 cmEnningdalsälven upp till utloppet från Norra Bullaresjön
Öring45 cmÖvriga vattendrag

- Annons -
Ny podcast om biodling