Hastighetsbegränsning för fordon i Sverige 2017

Så här fort får du köra i Sverige med olika fordon

0
9846
Hastighetsgräns för fordon i Sverige 2017
- Vilken Storlek Affilliate -
RABATTKOD: 50% på Julkort hos Vistaprint

Hastighetsbegränsningar för olika fordon

På Sveriges vägar samsas massor av olika fordon. För dem gäller hastighetsbegränsningar och regler för hur fort de får köra under olika omständigheter. Det kan ibland vara lite svårt att ta reda på vilken hastighetsgräns som gäller. Vi har sammanställt uppgifter från Transportstyrelsens dokument om de flesta och vanligaste fordonen som används i Sverige just nu. Se uppgifterna nedan som en vägledning. För exakta uppgifter hänvisar Trafikstyrelsen till trafikförordningen (1998:1276). I den finns även uppgifter om tillåtna vikter på fordon som dras av annat fordon. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter.

I denna artikel:

- Annons -
Ny podcast om biodling
   
  • Tung buss
  • Tung lastbil
  • Husvagn
  • Långsamtgående fordon
  • Tabell med de vanligaste fordonen och deras högsta tillåtna hastighet.
  • 130 km/h i Sverige?
  • Fortkörningsböter – belopp

Tung buss – vilken vikt har den?

Enligt transportstyrelsen så är “en buss är en bil som är byggd huvudsakligen för persontransporter och är försedd med fler än åtta sittplatser utöver förarplatsen”. Man delar in bussar i två olika kategorier. Lätta och tunga bussar. En lätt buss får ha en totalvikt som är högst 3,5 ton medan en tung buss kan ha en totalvikt över 3,5 ton. Det som avgör bussens maxhastighet är om passagerarna har bälte eller ej. Se jämförelse i tabellen.

Tung lastbil – vad väger den?

Även lastbilar delar man in i så kallade lätt och tunga. En lätt lastbil får ha en totalvikt på maximalt 3,5 ton. En tung lastbil däremot får ha en totalvikt som överstiger 3,5 ton. Den tunga lastbilen får du köra i högst 90 km/timmen på en motorväg eller motortrafikled. På annan väg eller om den har släp så gäller 80 km/timmen.

Husvagn – hur fort får man köra?

Bromsad husvagn
Den högsta tillåtna hastighet för bil med bromsad husvagn eller släpvagn i Sverige är 80 km/tim. Detta gäller både för personbil och lastbil. NTF.

Obromsad husvagn
Har du ett obromsat släp- eller husvagn med en totalvikt på högst 750 kg så gäller följande. Du får även här köra i 80 km/tim om totalvikten inte överstiger bilens halva tjänstevikt eller om släp- eller husvagnen är olastad och tjänstevikten inte överstiger bilens halva tjänstevikt skriver Transportstyrelsen.

Långsamtgående fordon – vad är det?

Långsamtgående fordon förkortas i bland LGF och är fordon vars högsta tillåtna hastighet är 45 km/h. Till dessa räknas till exempel olika traktorer, motorredskap, mopedbilar men även en del släpfordon och andra fordon som bogserar. Sedan 1974 använder man en LGF-skylt för långsamtgående fordon. Den röd-orange triangeln är säkert bekant för de flesta bilförare. Du hittar en bild på den här på Wikipedia.

Högsta tillåtna hastighet för fordon på svenska vägar

Tänk på att högsta tillåtna hastighet som anges på skyltar eller annan apparatur självklart gäller i första hand. Tillåten maxhastighet för respektive fordon i tabellen gäller såklart bara om övriga trafikbestämmelser tillåter den.Max hastighetFordonstyp
10 km/hMotordrivet fordon eller släp som har hårda hjul
20 km/hTerrängfordon på allmän väg.
20 km/hMotordrivet fordon på band.
25 km/hMoped klass II.
30 km/hPersonbil med efterfordon.
30 km/hPersonbil som bogserar annan personbilar med bogserlina.
30 km/hÄldre 30-moped.
30 km/hEPA traktor, A-traktor.
40 km/hBärgningsbil som bärgar bil.
40 km/hPersonbil med obromsat släp där släpets totala vikt överstiger halva personbilens tjänstevikt.
45 km/hLångsamtgående fordon (LGF-fordon).
45 km/hMoped klass I (EU moped)
50 km/hMotorredskap av klass I.
50 km/hTungt terrängfordon.
80 km/hPersonbil som drar en o-bromsad husvagn eller släpvagn där totalvikten inte överstiger halva personbilens tjänstevikt.
80 km/hPersonbil som drar en bromsad husvagn eller släpvagn.
80 km/hTung lastbil.
90 km/hTung lastbil som på motortrafikled eller motorväg.
90 km/hTung buss (över 3,5 ton) med passagerare utan bälte.
100 km/hTung buss (över 3,5 ton) där passagerarna har bälte.

Finns det 130 km/h vägar i Sverige?

Nej. Hastighetsgräns på svenska motorvägar är för närvarande 120 km/h om inget annat anges. Det finns förslag till riksdagsbeslut “om att överväga möjligheten att höja den högsta tillåtna hastigheten på motorvägar till 130 km/tim” (2016/17:208). Detta med motiveringen att detta skulle vara en anpassning till resten av Europa.

I flesta länder i Europa har valt att tillåta högre hastigheter än Sverige på sina motorvägar. I hela 25 av Europas länder är det tillåtet att köra 120 km/h eller mer. I Tyskland finns det på vissa sträckor obegränsad hastighet. Näst efter Tyskland kommer Italien som har 150 km/h som högsta hastighet på vissa motorvägar.

Bötesbelopp vid fortkörning i Sverige

Att bli tagen för fortkörning straffar sig ekonomiskt. Bötesbeloppen baseras inte enbart på hur mycket för fort du kört. Vägens hastighet spelar också in. Det anses allvarligare att överträda begränsningen på vägar som normalt har 30-50. Siffrorna i tabellen kommer från Åklagarmyndigheten.

30-50 väg

Km/ h överBötesbelopp
0-102 000kr
11-152 400kr
16-202 800kr
21-253 200kr
26-303 600kr
31-404 000kr

Övriga vägar

Km/ h överBötesbelopp
0-101 500kr
11-152 000kr
16-202 400kr
21-252 800kr
26-303 200kr
31-353 600kr
36-404 000kr

Läs mer i Transportstyrelsens Hastighetstablå

- Annons -
Ny podcast om biodling